Vés al contingut

Dades fiscals:

Nom comercial: La Fosforera
Èlia Portús Torrents
77617272T
c/ d'Avall, 17
08350 Arenys de Mar

Condicions d’ús

A continuació, exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, la web). En fer ús de la web adquireix la condició d’usuari (d’ara endavant l’usuari) d’aquesta i se sotmet a les previsions de les clàusules següents. Si l’Usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, caldrà abstenir-se d’utilitzar el Web.

L’accés a la Web és de caràcter voluntari, assegureu-vos de comprendre els textos legals que hi apliquen (és a dir, l’Avís Legal, les Condicions Generals de Venda, la Política de Privadesa i la Política de cookies).

Identificació i contacte

De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que lafosforerallibreria.com i lafosforerallibreria.cat són un domini de Èlia Portús Torrents

Podeu posar-vos en contacte amb Èlia Portús Torrents, mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@lafosforerallibreria.cat.

Normes d’utilització

L’Usuari és completament responsable de l’accés i ús del Web i es compromet a fer-ne un ús adequat i lícit, així com dels continguts i serveis d’aquesta, tot això de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment. De la mateixa manera, l’Usuari es compromet, a custodiar qualsevol clau o contrasenya identificativa per fer ús dels serveis disposats a la Web, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, assumint personalment la responsabilitat per qualsevol perjudici derivat per l’ús indegut de la contrasenya o l’ús de la Web.

L’Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús dels serveis que s’ofereixen a través de la WEB té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’Usuari respondrà dels danys i els perjudicis de tota naturalesa que lafosforerallibreria.com i lafosforerallibreria.cat puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de l’avís legal, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització dels serveis de lafosforerallibreria.com i lafosforerallibreria.cat.

L’Usuari s’abstindrà d’usar els continguts de la Web amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets o interessos de tercers, o de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el Web, els seus continguts i serveis. Èlia Portús Torrents es reserva el dret, sense avís previ, d’excloure dels seus registres a aquell Usuari que consideri que fa un ús inapropiat del Web o consideri que incompleix les condicions de l’avís legal.

Propietat intel·lectual

La Web, així com la informació i elements que conté, incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos, així com logotips, marques, noms comercials i altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial.

Queda prohibida qualsevol forma d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense autorització prèvia i expressa. L’exercici d’aquests drets sense l’autorització esmentada podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que li puguin correspondre a l’exercici dels seus drets.

Qualsevol ús indegut de la WEB, dels seus productes o de les seves obligacions com a Usuari podran derivar a la cancel·lació del compte de l’Usuari.

L’Usuari reconeix que, Èlia Portús Torrents no cedeix ni transfereix a l’Usuari cap dret de Propietat Intel·lectual i/o Industrial de la seva propietat, o sobre qualsevol dret de terceres parts. Èlia Portús Torrents només autoritza a l’Usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a l’avís legal. Per tant, Èlia Portús Torrents no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial diferent de la que expressament es detalla en aquesta clàusula.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. No obstant això, us informem que no podem garantir l’accés continuat a la Web (o qualsevol de les seves seccions), ja que es poden succeir talls o interrupcions per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Èlia Portús Torrents no es fa responsable dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

Ús indegut o inadequat de la web.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Compromisos o promeses realitzats per persones alienes a Èlia Portús Torrents, per part de l’Usuari, en relació amb els productes oferts a la Web.

Llocs vinculats propietat de tercers, informació que faciliten o publiciten, actuacions, qualitat, veracitat dels serveis i productes oferts a través dels vincles/enllaços anunciats a la Web.

Publicacions i/o comentaris a Instagram o altres xarxes socials d’usuaris sobre les quals no tenim cap mena de control, encara que apareguin en aquesta Web. Qualsevol publicació en xarxes socials per part d’altres usuaris representa la seva opinió individual i no implica el suport ni la verificació per part de Èlia Portús Torrents.

En cas que l’Usuari causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquesta Web, Èlia Portús Torrents us podrà reclamar els danys i/o perjudicis causats.

Així mateix, l’Usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per part seva de robots, spiders o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de la Web.

Modificació de l’Avís legal

Èlia Portús Torrents es reserva el dret de modificar l’Avís legal en qualsevol moment i sense avís previ. Èlia Portús Torrents farà els millors esforços per adaptar l’Avís legal a la realitat de la Web, per la qual cosa us recomanem consultar-la amb freqüència. En tot cas, si continueu accedint a aquesta Web després que s’hagin efectuat les modificacions o actualitzacions, estarà acceptant les últimes condicions publicades.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquest Avís legal es regeix per la legislació espanyola. Èlia Portús Torrents i l’Usuari, acorden renunciar expressament a qualsevol altre fur que pogués resultar aplicable i sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions generals de venda als jutjats i tribunals corresponents al domicili de l’Usuari .

Si l’Usuari està contractant com a consumidor o usuari, res en aquesta clàusula no afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Així mateix, l’Usuari podrà resoldre de forma amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través del web impulsat per la Comissió Europea, més informació al següent enllaç: https://WEBgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CA

 

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Es responsabilitat de l’usuari (d’ara endavant, l’Usuari) conèixer les Condicions Generals de Venda (d’ara endavant, les CONDICIONS GENERALS DE VENDA) vigents en el moment de l’inici del procés de Compra.

L’Usuari, en acceptar les condicions, declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA.

Si us plau, reviseu acuradament la informació del producte per conèixer les seves condicions de venda específiques. Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA es poden completar o modificar mitjançant clàusules o condicions específiques assenyalades en certs productes, especialment pel que fa al dret de desistiment, canvis o reemborsaments.

Èlia Portús Torrents pot modificar aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA en qualsevol moment. Aquestes possibles modificacions no afectaran en cap cas les compres que s’hagin efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor de les modificacions esmentades, que es regiran en tot cas per les CONDICIONS GENERALS DE VENDA vigents en el moment de realitzar aquesta compra.

Les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA podran ser guardades i reproduïdes en qualsevol moment per l’Usuari que faci una compra mitjançant les opcions del navegador d’Internet i han de ser llegides i acceptades abans de finalitzar la compra.

Registre com a Usuari

Per poder accedir a la compra electrònica dels productes de Èlia Portús Torrents (lafosforerallibreria.com i lafosforerallibreria.cat) cal registrar-se com a Usuari de la pàgina.

Termini de vigència de les ofertes

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica seran vàlides durant el període que fixi Èlia Portús Torrents o, si no n’hi ha, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris.

Procés de compra

El procés de compra es compon dels passos següents:

Selecció de productes: Navegueu per la nostra pàgina i premeu el botó “Afegeix a la Cistella” cada vegada que vulgueu incorporar un producte a la compra. El carretó de la compra conté el nom del producte seleccionat, la quantitat i el preu en euros.

Inici del procés de compra: Per iniciar el procés de compra premi el botó “Ves a caixa”.

Emplenament de les dades de la compra: Prèviament a seleccionar el mitjà de pagament haureu d’emplenar les dades de la vostra compra i corregir qualsevol error produït en la seva introducció. Un cop hagueu verificat les vostres dades, confirmeu la vostra comanda prement el botó “Realitza la comanda”.

Confirmació de compra: Un cop rebem la seva acceptació, Èlia Portús Torrents emetrà una confirmació en pantalla que podrà arxivar i que contindrà la informació següent:

  • Número de comanda
  • Data de comanda
  • Resum dels productes que s’inclouen a la compra

En tot cas, Èlia Portús Torrents emetrà una confirmació de la compra.

Durant tot el procés de compra podeu consultar les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA, així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei o a les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA.

Preu, impostos i despeses d’enviament

Tots els preus indicats a la pàgina web van referits en euros i inclouen aquells impostos i taxes aplicables al territori espanyol, sens perjudici que la compra dels productes des d’un altre territori pogués meritar els corresponents tributs i/o aranzels corresponents. Èlia Portús Torrents, a través de les dades bancàries introduïdes per l’usuari a la pàgina web, practicarà una retenció per l’import final de la comanda.

Les despeses d’enviament apareixeran detallades al final del procés de compra i aniran a càrrec de l’Usuari íntegrament.

De forma prèvia a l’acceptació de la comanda, l’Usuari podrà conèixer el preu final complet d’aquesta, desglossant-se, si escau, l’import dels increments o descomptes aplicats, així com les despeses de transport, impostos, aranzels o altres serveis addicionals.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment segons la política de preus de Èlia Portús Torrents. Els productes comprats es facturaran al preu vigent en el moment de fer la compra.

Pagament

Els Usuaris podran realitzar el pagament del preu dels productes adquirits per qualsevol dels mitjans següents:

a) Mitjançant Paypal amb compte Paypal o targetes de dèbit o crèdit emeses per entitats financeres europees i registrades a Paypal.

b) Mitjançant transferència bancària

c) Mitjançant Bizum

Factura

L’Usuari accepta que Èlia Portús Torrents us enviï el justificant de compra per correu electrònic, a l’adreça facilitada per l’Usuari. L’Usuari podrà revocar el seu consentiment per rebre la factura en format electrònic, en qualsevol moment, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça info@lafosforerallibreria.cat A més, l’usuari pot sol·licitar en qualsevol cas una còpia de la factura en paper a l’adreça info@lafosforerallibreria.cat.

Lliurament

L’expedició de les comandes s’efectuarà dins dels territoris següents: Espanya peninsular i illes.

El lliurament a domicili es farà de dilluns a divendres mitjançant una agència de transports o Correus. L’Usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l’enviament, així com el mètode de lliurament, segons les opcions disposades per Èlia Portús Torrents a cada moment. Els càrrecs addicionals quant al transport i entrega dels productes seran informats a l’Usuari durant el procés de compra.

En cas que l’enviament es faci fora d’Espanya poseu-vos en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic, info@lafosforerallibreria.cat, on us informaran de la possibilitat d’enviament si s’escau.

Responsabilitat per entrega

L’Usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte de la compra un cop hagin sortit dels nostres magatzems.

Èlia Portús Torrents no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió d’aquests a l’usuari.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a l’Usuari o a un tercer autoritzat per aquest, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament (tot això conforme a el que disposa la clàusula 11).

Èlia Portús Torrents quedarà alliberat del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes i declina tota responsabilitat al respecte, en els supòsits següents:

a) En els supòsits d’impagament de l’Usuari, de conformitat amb allò establert a la legalitat vigent.

b) Omissió o inexactitud de les informacions que ha de subministrar l’Usuari a l’ordre de compra en el moment d’efectuar la comanda.

Les reserves i reclamacions sobre qualsevol incidència en el lliurament dels productes s’hauran d’adreçar a Èlia Portús Torrents per correu electrònic a la següent adreça info@lafosforerallibreria.cat.

Disponibilitat

En cas de no disponibilitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda, l’Usuari serà informat per correu electrònic de la seva anul·lació.

Èlia Portús Torrents no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, queda exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no porti causa d’un incompliment dolós per part de Èlia Portús Torrents, o que es derivi d’errors en la no disponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència dades alienes a la seva voluntat.

Devolucions

Desistiment

Si l’Usuari està contractant com a consumidor i usuari (de conformitat amb la definició recollida a l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris), tindrà dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de 14 dies naturals assenyalat al paràgraf anterior serà computat a partir de la recepció dels productes.

L’usuari no tindrà dret a desistiment en cas que hagi adquirit un producte personalitzat.

Per poder exercir aquest dret, el producte s’haurà de trobar en perfectes condicions. L’usuari serà responsable de la disminució de valor dels productes que resulti d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes.

En cas de desistiment per part seva, Èlia Portús Torrents tornarà els imports relatius als productes, a excepció de les despeses de lliurament fins a la direcció d’enviament inicial.

El reemborsament de l’import de la compra s’efectua amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l’abonament de la comanda o bé mitjançant transferència bancaria al compte que indiqui l’Usuari, en tot cas, en un màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció fefaent de la sol·licitud de desistiment, sempre que sigui Èlia Portús Torrents qui gestioni la recollida del producte. En cas que l’Usuari torni el producte a través d’una empresa de transports de la seva elecció, el reemborsament de l’import de la compra s’efectuarà des que Èlia Portús Torrents tingui coneixement efectiu de l’enviament del producte o, si no, des de la recepció del mateix.

Les despeses de devolució derivades de l’exercici del dret de desistiment seran per compte de Èlia Portús Torrents.

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions, Èlia Portús Torrents es reserva el dret a abonar una quantitat inferior per la seva comanda, podent fer-ne aquelles quantitats a què hagi de fer front a l’Usuari per l’incompliment de les obligacions aquí establertes.

Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar a Èlia Portús Torrents, la seva decisió de desistir de la compra efectuada, mitjançant una declaració inequívoca, per correu postal, o correu electrònic.

Producte defectuós o danyat durant el transport

Abans d’obrir un producte, l’usuari haurà de verificar (i) la conformitat i l’estat de l’embalatge i que (ii) el nombre d’embalums lliurats corresponguin al que indica l’albarà de transport. En cas que l’Usuari detecti alguna anomalia abans d’obrir el producte, Èlia Portús Torrents prega que no s’obri el precinte ni el seu embalatge, i que l’Usuari escrigui a l’albarà “acceptat amb reserva”, especificant les raons de la seva inconformitat.

Així mateix, si el producte s’ha fet malbé durant el transport, és imprescindible que l’Usuari l’anoti a l’albarà de lliurament del transportista.

En cas que l’Usuari no estigui conforme amb l’estat dels productes lliurats, haurà de contactar immediatament amb Èlia Portús Torrents.

En cas que el producte sigui defectuós o hagi arribat malmès, Èlia Portús Torrents es farà càrrec de les despeses d’enviament pel lliurament i la devolució del producte. Si l’Usuari vol tornar la mercaderia amb una empresa de transport diferent de la proposta per Èlia Portús Torrents i l’empresa de transport seleccionada per l’Usuari ofereix tarifes superiors, l’Usuari assumirà la diferència del cost del transport.

Atenció al client i resolució de controvèrsies

Per a qualsevol consulta o incidència podeu consultar amb Èlia Portús Torrents a info@lafosforerallibreria.cat.

De conformitat amb el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, l’Usuari té dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum a través d’aquest enllaç: https:/ /ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA

Garantia

En cas que l’Usuari actuï com a consumidor i usuari, tots els nostres productes estan garantits a nivell nacional.

La garantia s’exclou expressament en els casos següents:

Transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts al normal ús del producte per part del client després del lliurament de la mercaderia. Aquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la recepció del material.

Transport del producte sense embalatge original.

Cremades, talls, frecs, arrugues, senyals, esgarrapades o altres danys causats per animals o per un ús inadequat del producte.

Ús o contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, tints, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria…) o tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.

Deteriorament del color per exposició del producte a l’acció dels raigs solars o altres fonts de calor.

Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol classe.

Danys, personals i/o materials, causats com a conseqüència del no compliment, per part de l’Usuari, de les normes i instruccions donades pel Èlia Portús Torrents per a la instal·lació, ús i manteniment del producte.

Força major

Èlia Portús Torrents no respondrà per l’incompliment total o parcial de les obligacions derivades del present contracte o pel retard en la realització de les mateixes si aquest incompliment és degut a una circumstància de força major, incloent vagues generals, territorials o sectorials, inundació, incendi , pandèmia, etc.

Nul·litat o anul·labilitat

Si qualsevol de les clàusules d’aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA resultés nul·la, anul·lable, il·legal o il·lícita, en aquest cas, i en el sentit interpretatiu més ampli permès per la llei:

a) Aquesta declaració no invalidarà la resta del CONDICIONS GENERALS DE VENDA, que mantindrà la seva vigència i eficàcia;

b) La clàusula o clàusules nul·les o anul·lables s’han de reemplaçar o ajustar preferentment a ser anul·lades.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA es regiran o interpretaran, en tot allò no expressament aquí previst, conforme a la legislació espanyola, i en particular per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic. L´idioma per a la conclusió del contracte serà el català.

Èlia Portús Torrents i l’Usuari, acorden renunciar expressament a qualsevol altre fur que pogués resultar aplicable i sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA als jutjats i tribunals corresponents al domicili de l’Usuari . Supletòriament, el consumidor podrà optar per la jurisdicció dels jutjats d’Arenys de Mar (Espanya).

Si l’Usuari està contractant com a consumidor o usuari, res en aquesta clàusula no afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Les galetes són arxius que es poden descarregar al vostre equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del vostre equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.

Per què utilitzem galetes? Utilitzem les galetes per oferir-te una experiència més personalitzada amb les teves preferències. D’aquesta manera no hauràs de facilitar la mateixa informació cada cop que visitis la nostra pàgina web. Les galetes es fan servir a més per millorar el rendiment de la pàgina, ja que fan més fàcil el procés de compra i t’ajuden a trobar articles específics ràpidament.

Les galetes també poden ajudar a garantir que el màrqueting en línia sigui més rellevant per a tu i els teus interessos.

Tipus de galetes

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les galetes i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Hi ha també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de galetes de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de galetes segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Per a més informació, podeu consultar la Guia sobre l’ús de les galetes de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/es/documento/guia-galetes.pdf.

Galetes utilitzades a la web

Galetes tècniques: Aquestes galetes són essencials perquè el nostre lloc web funcioni. Et permeten moure’t pel lloc i fer servir totes les funcions. Sense aquestes galetes, no es poden proporcionar serveis que siguin necessaris perquè pugui fer servir el nostre lloc, com l’accés a àrees segures. ASP.NET_SessionId: permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular dades necessàries per possibilitar la navegació en curs. Cookies_policy: gestiona el consentiment de l’usuari per a l’ús de les galetes a la pàgina web, per tal de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació a la part superior de la pàgina sobre això.

Galetes d’anàlisi: Aquestes galetes recopilen informació sobre com les persones utilitzen el nostre lloc web, per exemple, quines pàgines es visiten amb més freqüència, com les persones s’estan movent d’un enllaç a un altre i si reben missatges d’error de certes pàgines. Aquestes galetes no recopilen informació que t’identifiqui. Tota la informació que aquestes galetes recopilen s’agrupa juntament amb la informació de l’ús que altres persones fan del nostre lloc de forma anònima. En general, aquestes galetes ens donen informació analítica sobre el rendiment del nostre lloc i sobre com podem millorar-lo. La pàgina web utilitza com a eina d’analítica Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i l’anàlisi de la navegació a les pàgines web. Al vostre navegador podreu observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior, es tracta de galetes pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació sobre això i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes a Google Analitycs Protecció de les vostres dades.

Galetes de personalització: Aquestes galetes ens permeten recordar les eleccions que realitza i adaptar el nostre lloc per proporcionar característiques i contingut millorats. Per exemple, aquestes galetes es poden utilitzar per recordar el vostre nom d’usuari, elecció d’idioma o selecció de país, també es poden utilitzar per recordar els canvis que heu fet en la mida del text, font i altres parts de pàgines que podeu personalitzar.

Per tal de millorar la vostra experiència a Internet i facilitar l’intercanvi de contingut, algunes de les pàgines del nostre lloc web poden contenir eines o aplicacions que estan vinculades a proveïdors de serveis de xarxes socials de tercers com Facebook, Twitter i Google+ o altres. A través d’aquestes eines o aplicacions, el proveïdor de serveis pot establir les vostres pròpies galetes al dispositiu. No controlem aquestes galetes i heu de consultar el lloc web del proveïdor per restringir, bloquejar o esborrar les galetes.